Etsi
  • Katri Salmenoja

Merkintöjä luovuudestaHumanistinen psykologia katsoo luovuuden olevan kaikille ihmisille mahdollinen ja tärkeä osa mielenterveyttä ja kypsää persoonallisuutta. Luovuus saattaa, vaan ei välttämättä näyttäydy intohimoisena asiaan uppoutumisena. Se voi myös ilmetä havainnoivana liikkeenä kohti kantavaa ideaa tai merkitystä.


Luovuutta tukeva ympäristö kannustaa avoimuuteen ja leikkiin ja antaa näin mahdollisuuksia rakentaa uusia yhteyksiä ja merkityksiä. Luovuus vaatii vapaata virtausta ja uskallusta päästää irti. Toisaalta se kysyy kykyä keskittyä, rytmitajua sekä ymmärrystä erilaisista konteksteista ja kokonaisuuksista.


Kokosin yhteen vuosien varrella saamiani vinkkejä luovien prosessien parissa työskentelyyn:


Nuku, leiki, ole yhteydessä, keskity, pohdiskele, liiku, älä tee mitään. Ole läsnä, pysähdy. Tarkastele kokonaisuutta. Ymmärrä rytmejä. Mieti, miten kaikki etenee. Huomioi ero käsitteiden ja ilmiöiden välillä. Tutustu koneistoon, älä kuitenkaan samaistu siihen. Sulje asioita ulkopuolelle ja syvennä. Keskity yksittäiseen. Älä tee erityistä, kavenna tai yksinkertaista. Laajenna. Sisällytä. Karsi kaikki turha. Anna asioiden olla.


Luovuus sekä rakentaa uutta että tuhoaa vanhaa. Parhaimmillaan luovuus toimii niin työn alla olevan projektin kuin henkilökohtaisenkin kasvun tukena. Se kannustaa joustavuuteen, muutoksen hyväksymiseen sekä jatkuvan liikkeen ja inhimilliseen orgaanisuuden kunnioittamiseen.#luovuus #leikki #vapaus #humanistinenpsykologia #luovaprosessi #liike #orgaanisuus

KUKA

Kuva: Tiina Nurmenniemi

Olen Katri. Taidekentällä työskentelevä tutkiva suunnittelija ja tekijä.

Toteutan sisältöjä, luon konsepteja, teen selvityksiä ja arviointeja sekä tuotan

tietoa suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Innostun kollektiivisesta asiantuntijatyöstä ja tieteiden- ja taiteidenvälisyydestä.

Poikkitieteelliset näkökulmat laajentavat ymmärrystäni sisällöistä ja konteksteista ja kutsuvat kuuntelemaan, kommunikoimaan ja oppimaan uutta. 

Alta löytyy poimintoja viimeisimmistä töistäni.

Taiteelliseen portfoliooni voi tutustua täällä.

KOKEMUS

SELVITYKSET & ARVIOINTI

#kuvataiteilijat

#selvitys

#kysely

#visualisointi

#taidegalleriat

#selvitys

#tilastointi

#tiedontuotanto

#taiteenperusopetus

#selvitys

#tutkimus

#haastattelu

#tiedontuotanto

#monialaisuus

#arviointi

#kehittäminen

#hyvinvointi

#haastattelu

#vaikutukset

#seuranta

Suomen Taiteilijaseura & TAKU ry (2019)

Analysoin ja visualisoin kuvataiteilijoiden palkka- ja palkkiokyselyn tuloksia ja koostin yhteenvedon Selvitys kuvataiteilijoiden palkoista ja palkkioista.

Frame Contemporary Art Finland (2019)

Käsittelin ja analysoin taidegallerioille toteutetun kyselyaineiston, toteutin tiedon visualisoinnin, kokosin tietokortit ja toimitin Taidegalleriatilasto 2018 -julkaisun.

Taiteen perusopetus / Espoon kaupunki (2018)

Tein selvityksen taiteen perusopetuksen tilasta Espoossa vuonna 2017. Kokosin ja jäsentelin kyselyaineiston, haastattelin taiteen perusopetuksen toimijoita, analysoin aineiston ja toimitin Ilo oppia ja kasvaa taiteessa -julkaisun.

Kulttuurilla osalliseksi / EJY ry​ (2012–16)

Monialaisen kehittämishankkeen luotsina vastasin toiminnan arvioinnista ja seurannasta, jossa tarkasteltiin osallistujien kokemuksia ja toiminnan vaikutuksia liittyen subjektiivisen hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Aineiston keruun ja analysoinnin lisäksi haastattelin hankkeen keskeisiä toimijoita ja toimitin hankkeen julkaisun "Parasta oli kaikki": Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta.

SISÄLLÖT & SUUNNITTELU

#taiteenperusopetus

#sisällöntuotanto

#suunnittelu

#kehittäminen

#viestintä

#nykytaide

#sisällöntuotanto

#artikkelit

#some

#haastattelu

#kulttuuripalvelut

#suunnittelu

#konseptointi

#digitaalisuus

#kehittäminen

Taiteen perusopetus / Espoon kaupunki (2019)

Suunnittelin taiteen perusopetuksen esitteen ja siihen liittyvän some-kampanjan yhdessä Espoon kaupungin opetustoimen kanssa. Esitteen kuvitus/taitto: Leena Kisonen.

Suomen Taideyhdistys ry (2017–)

Teen haastatteluja, kirjoitan artikkeleita ja luon sisältöä yhdistyksen

nettisivuille, jäsenlehteen ja someen. Lisäksi tuotan vuosittaista nykytaidetapahtumaa ja suunnittelen teemallisia croquis-iltoja.

Kulttuuripalvelut / Espoon kaupunki (2016)

Konseptoin pelillisen digitaalisen alustan Urban Espoo Espoon kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluille yhdessä sovelluskehittäjien kanssa.  

© 2019 Katri Salmenoja