KUKA

Kuva: Tiina Nurmenniemi

Olen Katri, asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevä

tutkiva suunnittelija.

Teen selvityksiä ja arviointeja, suunnittelen ja luon sisältöjä sekä tuotan

tietoa toiminnan kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Sytyn kollektiivisesta asiantuntijatyöstä ja monitieteisestä ongelmanratkaisusta.

Poikkitieteelliset näkökulmat laajentavat ymmärrystäni kokonaisuuksista ja konteksteista

ja kutsuvat oppimaan uutta. 

Alta löytyy poimintoja viimeisimmistä töistäni.

Toisinaan teen myös taidetta. Taiteelliseen työskentelyyni voi tutustua täällä.

KOKEMUS

SELVITYKSET & ARVIOINTI

#kirjallisuus

#vienti

#selvitys

#kysely

#visualisointi

#kuvataiteilijat

#palkkiot

#selvitys

#kysely

#visualisointi

#taidegalleriat

#selvitys

#tilastointi

#tiedontuotanto

#visualisointi

#taiteenperusopetus

#selvitys

#tutkimus

#haastattelu

#tiedontuotanto

#kehittäminen

#monialaisuus

#arviointi

#kehittäminen

#hyvinvointi

#haastattelu

#vaikutukset

#seuranta

Kirjallisuuden vientikeskus FILI (2020)

Tein selvityksen suomalaisen kirjallisuusviennin arvosta vuonna 2019 ja koostin yhteenvedon Suomalaisen kirjallisuusviennin arvo 2019.

Suomen Taiteilijaseura & TAKU ry (2019)

Analysoin ja visualisoin kuvataiteilijoiden palkka- ja palkkiokyselyn tuloksia ja koostin yhteenvedon Selvitys kuvataiteilijoiden palkoista ja palkkioista.

Frame Contemporary Art Finland (2019, 2020)

Tein taidegallerioiden vuosiselvitykset, toteutin tiedon visualisoinnin, kokosin tietokortit ja toimitin Taidegalleriatilasto 2018 ja Taidegalleriatilasto 2019 -julkaisut.

Taiteen perusopetus / Espoon kaupunki (2018)

Tein selvityksen taiteen perusopetuksen tilasta Espoossa vuonna 2017. Kokosin ja jäsentelin kyselyaineiston, haastattelin taiteen perusopetuksen toimijoita, analysoin aineiston ja toimitin Ilo oppia ja kasvaa taiteessa -julkaisun.

Kulttuurilla osalliseksi / EJY ry​ (2012–16)

Monialaisen kehittämishankkeen luotsina vastasin toiminnan arvioinnista ja seurannasta, jossa tarkasteltiin osallistujien kokemuksia ja toiminnan vaikutuksia liittyen subjektiivisen hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Aineiston keruun ja analysoinnin lisäksi haastattelin hankkeen keskeisiä toimijoita ja toimitin hankkeen julkaisun "Parasta oli kaikki": Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta.

SISÄLLÖT & SUUNNITTELU

#taiteenperusopetus

#sisällöntuotanto

#suunnittelu

#kehittäminen

#viestintä

#nykytaide

#sisällöntuotanto

#artikkelit

#some

#haastattelu

#kulttuuripalvelut

#suunnittelu

#konseptointi

#digitaalisuus

#palvelumuotoilu

Taiteen perusopetus / Espoon kaupunki (2019)

Suunnittelin taiteen perusopetuksen esitteen ja siihen liittyvän some-kampanjan yhdessä Espoon kaupungin opetustoimen kanssa. Esitteen kuvitus/taitto: Leena Kisonen.

Suomen Taideyhdistys ry (2017–)

Teen haastatteluja, kirjoitan artikkeleita ja luon sisältöä yhdistyksen

nettisivuille, jäsenlehteen ja someen. Lisäksi tuotan vuosittaista nykytaidetapahtumaa ja suunnittelen teemallisia croquis-iltoja.

Kulttuuripalvelut / Espoon kaupunki (2016)

Konseptoin pelillisen digitaalisen alustan Urban Espoo Espoon kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluille yhdessä sovelluskehittäjien kanssa.  

© 2019 Katri Salmenoja